FERRADUEL

AĞAÇ ÖZELLİKLERİ  :  Ağaç gelişimi hızlı olan çeşittir .Çiçeklerini çok geç açması sebebiyle erken donların bulunduğu bölgelerde tercih edilmektedir. Erken meyveye yatar, verim oranı yüksektir.

MEYVE  :  Sert kabuklu, uzun oval şekilli iç randıman oranı % 30-35 dir. İri meyvelerinden dolayı tercih sebebi olup uzun süre depolanabilir.

TOZLAYICI  :  Ferragnes, Texas

HASAT TARİHİ  :  Eylül ayının  1. veya 2. Haftası

FERRAGNES

AĞAÇ ÖZELLİKLERİ  :   Ağaçları kuvvetli gelişir, çabuk meyveye yatar. Çiçeği geç açması sebebiyle, yetiştiriciliği yaygın çeşitler arasında yer almaktadır.

MEYVE  :  İç badem ağırlığı 1,4 gr. olup, iç randımanı % 35-40 gr, ikiz badem oranı % 3-5 oranındadır. Meyveleri uzun oval şekilli, kabuğu sert yapıdadır. Paketlemeye uygun iri bademler olması tercih sebebidir.

TOZLAYICI  :  Ferraduel, Ferrastar, Teksas

HASAT TARİHİ  :  Eylül ayının  3. Haftası

NONPAREİL

AĞAÇ ÖZELLİKLERİ  :  Ağaçları yarı kuvvette yayvan  gelişen  dağınık bir taç yapısına sahip türdür. Düzenli ve bol ürün verir. Orta geç dönemde çiçek açar.

MEYVE  :  Meyve  içi randıman oranı  % 55- 65 civarında olup,  ikiz meyve  oranı % 5   seviyesindedir. El ile kırıldığı için tercih edilmektedir. Kabuk kahverengi- koyu kahverengi, iç badem; uzun oval şekilli, orta iridir. Depolanmaya uygundur.

TOZLAYICI  :  Teksas, No Plus Ultra, Carmel

HASAT TARİHİ  :  Eylül ayının  3. Haftası

TEKSAS

AĞAÇ ÖZELLİKLERİ  :  Ağacı çok kuvvetli, dış şartlara dayanıklı verim oranı yüksektir. Çiçeği geç açması nedeniyle soğuklardan kurtulma şansının olması tercih sebebidir.

MEYVE  :  Kabuğu yumuşak, iç badem kalitesi ortadır. İç randımanı %45-50 , çift badem oranı %15- 30 dur. İç bademi orta irilikte olan, ticari değeri yüksek verimli çeşididir. Meyveleri çok geç olgunlaşır. Uzun süre depolanabilir.

TOZLAYICI  :  Marcona, Nonpareil

HASAT TARİHİ  :  Eylül ayının  2. Haftası